Gruja Petrol

U Tordi održana centralna proslava Dana mađarske dijaspore

U Tordi je 19. novembra održana centralna manifestacija povodom Dana Mađarske dijaspore.

Na manifestaciji su učestvovale folklorne grupe, narodni orkestri, pevači, recitatori i citraši iz Torde, Kule, Novog Knezevca, Maradika, Vojlovice, Pančeva i Kikinde.

Manifestaciju je otvorio Aron Šutuš , predsednik Kulturnog Saveza Mađara u Vojvodini, a pozdravio Janoš Dobai, predsednik MZ Torda kao i Tamas Masa, sveštenik.

Comments powered by CComment