Gruja Petrol

Rezultati konkursa za ekonomsko osnaživanje žena

Na osnovu raspisanog Javnog poziva za ekonomsko osnaživanje žena na teritoriji Opštine Žitište u 2021. godini dodeljuju se sredstva u nepovratnom iznosu iz budžeta opštine Žitište u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 dinara sledećim podnositeljkama zahteva - korisnicima prava na finansijsku pomoć po javom konkursu:

1. Dajana Rajlić - Žitište - 120.000,00 dinara

2. Aleksandra Dutina - Žitište - 70.000,00 dinara

3. Smilja Lučić - Žitište - 100.000,00 dinara

4. Nevena Davidović - Žitište - 90.000,00 dinara

5. Natalija Petrović - Žitište - 95.000,00 dinara

6. Milica Rapaić - Žitište - 90.000,00 dinara

7. Milana Miljević - Međa - 100.000,00 dinara

8. Dragica Marinković - Međa - 100.000,00 dinara

9. Nada Grozdanić - Međa - 100.000,00 dinara

10. Silvija Stričević - Međa - 100.000,00 dinara

11. Jelena Savić - Čestereg - 100.000,00 dinara

12. Milana Mičeta - Ravni Topolovac - 100.000,00 dinara

13. Anđelka Pudar - Ravni Topolovac - 100.000,00 dinara

14. Mirjana Jovanović - Ravni Topolovac - 90.000,00 dinara

15. Dragana Tasić - Banatsko Karađorđevo - 120.000,00 dinara

16. Svetlana Živković - Ravni Topolovac - 100.000,00 dinara

17. Dijana Geca - Torak - 90.000,00 dinara

18. Dragana Mrkšić - Srpski Itebej - 110.000,00 dinara

19. Ljiljana Stajković - Međa - 80.000,00 dinara

20. Biljana Pudar - Ravni Topolovac - 80.000,00 dinara

21. Jasmina Stojković - Hetin - 100.000,00 dinara

22. Mirjana Radić - Banatsko Karađorđevo - 100.000,00 dinara

23. Miruška Karan - Međa - 100.000,00 dinara

24. Liljana Egredžija - Čestereg - 100.000,00 dinara

25. Ružica Vasić - Banatsko Karađorđevo - 100.000,00 dinara

26. Ljubica Martinović - Banatsko Karađorđevo - 100.000,00 dinara

27. Drena Milić - Žitište - 100.000,00 dinara

28. Aleksandra Janković - Žitište - 100.000,00 dinara

29. Anka Prodanović - Žitište - 80.000,00 dinara

30. Zorica Basta - Banatsko Karađorđevo - 120.000,00 dinara

31. Marija Kovačević - Čestereg - 100.000,00 dinara

32. Katarina Mučibabić - Čestereg - 100.000,00 dinara

33. Rozalia Vereš - Torda - 79.000,00 dinara

34. Nataša Papić - Žitište - 100.000,00 dinara

35. Slađana Živanov - Novi Itebej - 100.000,00 dinara

36. Vladana Tucić - Žitište - 100.000,00 dinara

37. Kristina Vujisić - Banatski Dvor - 74.600,00 dinara

38. Jadranka Ninković - Žitište - 71.400,00 dinara

39. Smiljka Kantar - Banatsko Karađorđevo - 120.000,00 dinara

40. Marija Budisavljević - Banatsko Karađorđevo - 100.000,00 dinara

41. Danica Rodić - Žitište - 120.000,00 dinara

Comments powered by CComment