Gruja Petrol

Počela izgradnja bunara u Banatskom Dvoru

Sa građevinskom radnjom „Bulevar Coop” iz Novog Sada, Opština Žitište je tokom novembra meseca 2021. godine zaključila ugovor o izradi istažno-eksplatacionog bunara i izgradnje vodovodne mreže - bunara sa potisnim cevovodom u Banatskom Dvoru.

Po kriterijumu najniže cene, izdejstvovano je da posao izgradnje bunara sa potisnim cevovodom, Opština Žitište izvođačima radova plati oko 14,5 miliona dinara (sa PDV-om).

Rok za izvođenje ovih radova je 90 radnih dana.

Comments powered by CComment