Gruja Petrol

OPŠTINA ŽITIŠTE - Planirane investicije za 2022. godinu

Opština Žitište dala je na uvid na zvaničnom sajtu (zitiste.org) kapitalne investicije odnosno kapitalne projekte koji su u planu da se realizuju sledeće budžetske - 2022. godine. Naravno, sve investicije koje se navode zavisiće i od pokrajinskih i republičkih organa odnosno sufinansiranja i finansiranja istih.

Kao najveće investicije planiraju se:

1. Zamene azbestnih cevi u Banatskom Karađorđevu u vrednosti od 128 miliona dinara odnosno

2. Izgradnja doma kulture u Banatskom Višnjićevu 6.000.000

3. Rekonstrukcija centralnog grejanja u Domu kulture u Srpskom Itebeju - 3.200.000 dinara

4.  Sanacija Doma kulture u Ravnom Topolovcu - 21.284.916 dinara 

5. Rehabilitacija kolovoza u naseljenom mestu Hetin - 7.104.070 dinara

6. Izgradnja vodovodne mreže - bunara u Banatskom Dvoru - 14.498.863 dinara

7. Izgradnja vodovodne mreže - bunara u Česteregu - 17.951.229 dinara

8. Izgradnja vodovodne mreže - bunara u Hetinu - 23.993.799 dinara

9. Rekonstrukcija pešačkih staza - trotoara u naseljenim mestima opštine Žitište - 6.000.000 dinara

10.  Održavanje lokalnih puteva u naseljenim mestima opštine Žitište - 6.000.000 dinara

11. Izgradnja kapela u Žitištu i Banatskom Dvoru - 9.000.000 dinara

Comments powered by CComment