Gruja Petrol

Meštani Novog Itebeja organizovali radnu akciju

U ZREPOK-ov projekat "Da se lakše diše" uključila se Mesna zajednica iz Novog Itebeja kojoj je dodeljeno 33.400 dinara za kupovinu 75 sadnica (jasena, tuja, hibiskusa...).

Na radnoj akciji koja je održana u subotu 20. novembra učestvovalo je 30 meštana koji su svojim radom i trudom kao već i ranije i sad su pokazali da se samo zajedno mogu ostvariti ciljevi jedne zajednice.

Ovom prilikom radilo se i na uređenju centra i parkova ispred doma kulture. Sprovedene su aktivnosti poput skupljanja lišća i plastike, čišćenja, kao i već pomenute sadnje.

Comments powered by CComment