Gruja Petrol

Potpisani ugovori za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova

Danas su u zgradi Opštinske uprave Žitište potpisani ugovori između krajnjih korisnika, izvođača radova i Opštine Žitište u vezi energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Žitište.

Opština Žitište zaključila je sa Ministarstvom rudarstva i energetike Sporazum o sufinansiranju mera energetske efikasnosti koje se odnose na zamenu stolarije i zamenu kotlova. Ukupan iznos sredstava koji je na raspolaganju za te mere od strane Opštine Žitište i Ministarstva rudarstva i energetike iznosi 5,1 miliona dinara, od kojih je 3.1 miliona izdvojila Opština Žitište i 2 miliona Ministarstvo.

Prihvaćena su 75 korisnika i to 55 za zamenu stolarije i 20 za nabavku i instalaciju kotla.

Zamenik predsednika opštine Žitište Đorđe Žuža ocenjuje ove aktivnosti kao početni, ali vrlo bitan korak ka poboljšanju ukupne energetske efikasnosti na teritoriji opštine Žitište.

Konačnu listu korisnika možete pogledati na linku - Кonačna lista krajnjih korisnika za zamenu stolarije i kotlova

Comments powered by CComment