Gruja Petrol

Završetak projekta ''CLINSIM''

U pitanju je projekat prekogranične saradnje Rumunija-Srbija koji je finansiran od strane evropskog fonda IPA CBC. Grad Zrenjaninin je nosilac projekta a realizuje se u saradnji stručnjaka i partnera Politehničkog Univerziteta u Temišvaru.

Zahvaljujući ovom projektu postavljene su meterološke stanice u pograničnom.Putem ovih meteoroloških stanica,koje su pozicionirane u različitim usevima i zasadima omogućeno je svim zainteresovanim subjektima, praćenje lokalnih vremenskih uslova koje može pomoći u preduzimanju preventivnih radnji kako bi se gubitak usled njihovih promena smanjio na minimum. Takođe postavljene su feromonske klopke i svetlosna lovna lamapa,putem kojih se prate kretanja različitih migratornih vrsta.

Takodje je obavljeno je uzorkovanje zemljišta na parcelama koje se nalaze na teritoriji Grada Zrenjanina, Opštine Žitište, Opštine Sečanj i Opštine Nova Crnja. Održani su trodnevni trenizi proizvođača kako u Temišvaru ,tako i u Zrenjaninu

Saradnja izvan granica!
Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija je finansiran od strane Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i sufinansiran od strane država učesnica programa država učesnica programa..

Održana je trodnevna (31.05.do 02.06) on lajn Naučna konferencija sa predstavljanjem naučnih radova koji će biti publikovani u Zborniku radova u izdanju Matice Srpske.

Rad i realizaciju projekta usporile su epidemiološke mere ograničenja (Covid mere) ali upornošču, entuzijazmom, radom i angažovanjem svih učesnika, sve planirane projektne aktivnosti su sprovedene.Podaci o Projektu, rezultati rada i podaci sa meteoroloških stanica mogu se naći na internet adresi

https://www.clinsim.ro

Comments powered by CComment