Gruja Petrol

Najniže penzije u opštini Žitište...

Na teritoriji srednjeg Banata ima 40.045 penzionera, a prosečna penzija u julu iznosila je 28.586 dinara, objavio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. 

Najviše penzionera ima u kategoriji zaposlenih – 35.302, a prosečna penzija u ovoj kategoriji je 29.859 dinara. Po brojnosti slede poljoprivredni penzioneri, kojih je 2779. Prosečna penzija u ovoj kategoriji je više nego duplo manja i iznosi 13.548 dinara. 

Najveće prosečne penzije iz kategorije zaposlenih imaju Zrenjaninci – 31.266 dinara. Slede ih Sečanjci (27.090 dinara), Novobečejci sa prosečnom penzijom od 26.716 dinara, Novocrnjani sa 25.768 dinara dok penzioneri iz naše opštine imaju 25.349 dinara.

Najveću prosečnu poljoprivrednu penziju imaju Novobečejci – 15.145 dinara, a najmanju opet penzioneri opštine Žitište – 11 805 dinara.

Comments powered by CComment