Gruja Petrol

Konkurs za dodelu stipendija i jednokratne finansijske pomoći studentima

Opština Žitište je i ove godine raspisala konkurs za dodelu stipendija i jednokratne finansijske pomoći studentima za školsku 2019/20 godinu.

Uslovi za dobijanje studentske stipendije su da su studenti studija prvog stepena (osnovne akademske studije) ili studije drugog stepena (master, akademske ili specijalističke studije) sa najnižom prosečnom ocenom 8,50.

Jednokratna finansijska pomoć studentima dodeljuje se kao pomoć studentima slabijeg materijalnog stanja, tj studentima iz porodica u kojima su prihodi po članu domaćinstva do 15.000,00 dinara.

USLOVI ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA STUDENTSKU STIPENDIJU

Uslovi za ostvarivanje prava na stipendiju za studente visokoškolskih ustanova su:
1.  Da su studenti studija prvog stepena (osnovne akademske studije i osnovne strukovne studije) ili studija drugog stepena (master akademske ili specijalističke studije );
2.  da su državljani Republike Srbije;
3.  da imaju prebivalište na teritoriji opštine Žitište najmanje godinu dana do dana raspisivanja konkursa;
4.  da su studenti čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije;
5.  da su studenti najmanje druge godine na nekoj od visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija;
6.  da imaju uspeh sa najnižom prosečnom ocenom  8,50  tokom studija uz uslov davanja godine za godinu i ostvarenih najmanje 48 bodova po Evropskom sistemu prenosa i  akumulacije bodova (u daljem tekstu: ESPB) po godini studija;
7.  da istovremeno ne primaju više stipendija iz opštinskog, gradskog, republičkog budžeta ili iz sredstava drugih pravnih lica koja su korisnici budžeta.

Potrebna dokumenta koja se dostavljaju uz prijavu:
      1.   Uverenje o državljanstvu RS;*
      2.   uverenje o prebivalištu izdato u MUP-u Republike Srbije;*
      3.   fotokopija lične karte (izvod iz čitača) studenta,
      4.   potvrda fakulteta o visini prosečne ocene svih položenih ispita tokom studiranja za sve prethodne godine studiranja,
      5.   potvrda fakulteta o broju ostvarenih ESPB bodova po godini studiranja, za sve prethodne godine studiranja,
      6.   potvrda fakulteta da je student čije se studije finansiraju iz budžeta  Republike Srbije prvi put upisao određenu godinu studija u školskoj godini  u  kojoj je objavljen konkurs i da je sticao uslov davanja godine za godinu, izjava podnosioca prijave koja je overena kod nadležnog organa, da nije korisnik drugih opštinskih, gradskih, republičkih stipendija ili stipendija iz sredstava drugih pravnih lica koja su korisnici budžeta, ili ukoliko je  korisnik, da će se po dobijanju ove opštinske stipendije odreći drugih stipendija.

USLOVI ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA JEDNOKRATNU FINANSIJSKU POMOĆ STUDENTIMA

Jednokratna finansijska pomoć studentima dodeljuje se kao pomoć studentima slabijeg materijalnog stanja, a u okviru raspoloživih budžetskih sredstava predviđenih za tu namenu.
Studentima slabijeg materijalnog stanja u smislu ove odluke smatraju se studenti iz porodice u kojima su prihodi po članu domaćinstva do 15.000,00 dinara.

Uslovi za ostvarivanje prava na jednokratnu finansijsku pomoć:
1.  da su studenti studija prvog stepena (osnovne akademske studije i osnovne strukovne studije) ili studija drugog stepena (master akademske ili specijalističke studije );
2.  da su državljani Republike Srbije;
3.  da imaju prebivalište na teritoriji opštine Žitište najmanje godinu dana do danaraspisivanja konkursa;
4.  da su studenti najmanje druge godine na nekoj od visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija;

Potrebna dokumenta koja se dostavljaju uz prijavu:
1.  uverenje o državljanstvu RS;*
2.  uverenje o prebivalištu izdato u MUP-u Republike Srbije;*
3.  fotokopija lične karte (izvod iz čitača) studenta,
4.  potvrda fakulteta da je student  prvi put upisao određenu godinu studija u školskoj godini u  kojoj je objavljen konkurs,
5.  izjava podnosioca prijave koja je overena kod nadležnog organa, da nije korisnik drugih opštinskih, gradskih, republičkih stipendija ili stipendija iz sredstava drugih  pravnih lica koja su korisnici budžeta,
6.  uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice za mesec koji prethodi mesecu u kojem se raspisuje konkurs (izdato od strane Službe društvene brige o deci Odeljenja za društvene delatnosti).

Konkurs je otvoren od 02.03.2020. godine do 16.03.2020. godine.

Comments powered by CComment