Gruja Petrol

Uređenje parkova i zelenih površina u naseljenim mestima opštine Žitište

U sredu 31. jula u centru Žitišta sprovedena je aktivnost sadnje cveća na dve lokacije u organizaciji Udruženja za bezbednost i zdravlje na radu opštine Žitište.

Ovo udruženje je angažovalo 3 lica na javnim radovima iz kategorije najteže zapošljivih, odnosno osoba sa invaliditetom, u periodu od 1. juna do 30. septembra.

"Pre ove aktivnosti, sadnja cveća organizavana je bila u Banatskom Dvoru i Hetinu a takođe je nastavljena i redovna aktivnost uređivanja parkova, dečijih igrališta i farbanja klupa u mestima opštine Žitište" - istakao je predsednik udruženja Petar Stanić.


Comments powered by CComment