Gruja Petrol

REALIZACIJA PROJEKTA "ŠANSA ZA SPORT" (FOTO)

Udruženju građana „Urbani Banat“ su tokom prošle godine odobrena sredstva za projekat koji je odabran putem javnog konkursa raspisanog od strane NIS a.d. pod nazivom Zajednici zajedno 2016.

U sadržaj projekta spadaju postavljanje novih košarkaških tabli i obručeva, izgradnja i postavljanje montažno-demontažnih tribina koje će biti postavljene na mestu gde su nekada bila tribina kao i organizacija turnira u basketu (po ulicama) na sportskim terenima u Žitištu.

Očekivani rok za realizaciju je 31. mart 2017. godine a vrednost projekta je 450.000,00 dinara.

Comments powered by CComment