Gruja Petrol

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE SPORTSKIH ORGANIZACIJA

Opština Žitište raspisala je Javni konkurs za sufinansiranje programskih aktivnosti iz oblasti sporta u opštini Žitište za 2017. godinu.

Ciljevi konkursa su, između ostalog, podizanje kvaliteta u oblasti svih segmenata sporta, unapređivanje i omasovljavanje sporta u školama, promovisanje sporta kao segment zdravog životnog stila i drugo.

 

 

Opšti uslovi konkursa su da sportske organizacije imaju svojstvo pravnog lica sa sedištem na teritoriji opštine Žitište i da trenažni proces i stručni rad sportske organizacije sprovode na teritoriji opštine Žitište.

Rok za predaju konkursne dokumentacije je 27.01.2017. do 12 časova.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti u prostorija opštinskog veća u opštinskoj upravi Žitište ili putem internet sajta www.zitiste.rs. Informacije na telefon: 023/821-110.

Više o konkursu OVDE 

Comments powered by CComment