Gruja Petrol

Banatsko Karađorđevo: Završeni radovi na rekonstrukciji terena za male sportove

U Osnovnoj školi ''Nikola Tesla'' završeni su radovi na rekonstrukciji terena za Male sportove, koji su finansirani iz Pokrajinskog sektretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine po konkursu iz 2018. godine.

Deo sredstava je obezbedila Opština Zitište kako bi se u Banatskom Karađorđevu završili svi radovi i kako bi zajedno sa sportskom halom ovaj sportski centar bio u funkciji svih sportista i građana opštine Žitište.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu je protekle godine na teritoriji opštine Žitište obezbedio više od 4.000.000 dinara. Sredstva su uložena u adaptaciju terena za male sportove OS ''Nikola Tesla'', zatim u sportske rekvizite skole, rekreativne igre RIO 2018 i izradu Lokalnog akcionog plana za mlade.

Comments powered by CComment